Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - strona 2

Psych. kliniczna2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

się podstawowe informacje o chorobie, leczeniu, teorii podatności i stresu, ustawie o ochronie zdrowia...

SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2401

SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCEZacznę od wyjaśnienia terminu system. Powołam się tu na definicję Aleksandra Lewina: „ W ogólnych definicjach systemu podkreśla się zazwyczaj, że jest to pewna całość, którą można wyodrębnić z otoczenia. Trzeba również brać pod uwagę następującą oko...

Cywilne i KPK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE I. Prawo publiczne i prawo prywatne – prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych i niemajątkowych (osobistych); * autonomiczność raczej niż równorzędn...