Urzędy ziemskie - strona 2

Administracja specjalna- opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

: administracja reform rolnych: Główny Urząd Ziemski, który w 1923 r. został zastąpiony przez ministra reform...

Dualizm władzy w monarchii stanowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

na urzędy ziemskie była uzależniona od zgody rady tej ziemi. Dożywotność urzędów osłabiła władzę królewską...

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

, a także oddzielne urzędy ziemskie i sądy oparte na odrębnych statutach. Wspólne były: monarcha (król), sejm...

Prawo rolne - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

(powołane w 2. połowie '45 → powiatowe i wojewódzkie urzędy ziemskie, Ministerstwo Ziem Odzyskanych) 8...

Monarchia stanowa - Organizacja i prawo stanów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

łączenia urzędów ziemskiego i starosty 1423 - Warta 1425 - Brzeski 1430 - Jedliński i 1433 - Krakowski 1454...