Umowa najmu konsensualna - strona 5

Umowy nazwane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2331

, zamiana, o dzieło, dzierżawa, zlecenia, najmu, o pracę Umowy nazwane - sprzedaż, najem, dzierżawa, dostawa...

Najem i dzierżawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Umowa najmu - umowa, w której jedna strona (wynajmujący) zobowiązuje się oddać drugiej stronie...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

zaliczyć naleŜy: 1. Podział umów na konsensualne i realne; do dokonania umowy konsensualnej wymagane...

Prawo najmu, umowa najmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

UMOWA NAJMU Umowa wzajemna - wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas...

Zawieranie umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

się ona z elementów różnych umów nazwanych np. umowy hotelowe - najmu, zlecenia, przechowania itp. II. jednostronnie...

Czynności prawne - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Czynności prawne konsensualne - wystarczą oświadczenia woli (najem, umowa o dzieło, umowa - zlecenie...

Podział czynności prawnych - Uchwały

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

po to by w przyszłości rozporządzać (umowa najmu zobowiązuje po stronie najemcy do płacenia czynszu, a zapłata...

Umowa sprzedaży - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

31. Umowa sprzedaży - treść, istotne cechy, szczególne rodzaje: Sprzedaż - to rodzaj umowy prawa...