Układ Warszawski - strona 2

Fazy polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
  • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1099

strategiczną i budowanie tej samodzielności po 40 latach strategicznego ubezwłasnowolnienia w ramach układu...