Uchodźca - strona 3

Wykład - Operacje pokojowe ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

porozumień, ochrona ofiar i uchodźców, organizacja i sprawowanie kontroli nad wyborami. KNZ nie zawiera...

Status prawny cudzoziemca w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 798

innych państw, które nie są członkami UE, -bezpaństwowców (apatrydów), -uchodźców, którzy ze względu na grożące...

Świadczenia pieniężne - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

. Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców. Uchodźcy udziela...

OBWE - system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

, co związane jest z udzielaniem pomocy uchodźcom, wysyłaniem misji obserwacyjnych w rejony konfliktu. ...

Podstawa do skargi konstytucyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

, że są sformułowane w Konstytucji. Jedynym wyjątkiem jest prawo azylu lub status uchodźcy (art. 56), wyraźnie...

Obywatelstwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

, że najważniejszym jest przestrzeganie prawa UE. Traktat ponadto zakazuje ubiegania się o status uchodźcy w innym...

Wykład - kolizje dotyczace obywatelstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

cudzoziemców. Bezpaństwowcy (tak jak uchodźcy) mają dokumenty podróży ...