Trucizna - strona 5

Toksykologia - zakres tematyczny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Toksykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

- rys historyczny, współczesne kierunki rozwoju toksykologii 2. Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć...

Toksykologia - wykłady

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Marta Sendrowicz
  • Toksykologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6062

i terminów: trucizna, zatrucie, toksyczność oraz opisem zjawisk współzależności warunkujących powstawanie...

Zatrucia - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

egzogennego lub endogennego. Rodzaje zatruć wg dynamiki, mechanizmu oraz działania trucizny na organizm...

Substancje toksyczne-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

działania biologicznego substancji, stopnia ich powinowadztwa do tkanek i narządów ustroju, dawki trucizny...