Topola - strona 3

Właściwości fizyczne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

wolframu, WF6 9,078 12,18 Molibden Srebro 10250 10490 Sosna Topola 370-700 350-500 Ołów 11340 Świerk 350...

Botanika, porosty - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

zależy od właściwości rośliny - sosny, brzozy, dęby itp. mają kwaśną korę; topole, jesiony, wiązy...

Krajobraz polno-leśny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

łęgowe, złożone z olchy, wierzby, topoli, brzozy omszonej, dębu szypółkowatego, grabu, jesionu, wiązu...

Fitoplazmy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Artur Kukiełka
 • Fitopatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2366

również na drzewach parkowych np. topolach Zamieranie gruszy fitoplazmatyczne: Duże nasilenie choroby w Polsce 1993...

Jarosław Iwaszkiewicz - wiersze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

. Czerwony pociąg mija domy, / A z elektrowni czarne dymy, / Spłoszony kasztan szarpie brony, / topola składa...

Cechy fizyczne drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. przew. kwal. II Artur Jerzy Popek
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

, • bardzo miękkie: jodła, świerk, wierzba, topola, osika. Twardość drewna zależy od jego gatunku, kierunku przebiegu...