Gatunki dziennikarskie: media i style

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gatunki dziennikarskie: media i style  - strona 1 Gatunki dziennikarskie: media i style  - strona 2 Gatunki dziennikarskie: media i style  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 Gatunki dziennikarskie  TYPY INSTYTUCJI NADAWCZYCH 1) MEDIA KOMERCYJNE: z reguły własność prywatna, celem jest zysk, polityka repertuarowa, nastawiona na zwiększenie oglądalności (słuchalności), sprzedaż czasu lub powierzchni reklamowcom: GAZETA WYBORCZA SUPER EKSPRESS RADIO ZET RMF FM TVN POLSAT 2) MEDIA PUBLICZNE: Przeważnie własność państwowa, pełnienie służby publicznej (misji) w dziedzinie edukacji, informacji, kultury, ZASADY PROGRAMOWE: - pluralizm światopoglądowy - ochrona kultury i tożsamości narodowej - rzetelna, wszechstronna informacja: BBC (Anglia) ZDF (Niemcy) TVP S.A. (Polska) 3) MEDIA NIEKOMERCYJNE (NON-PROFIT): Jest to wyspecjalizowana część struktur partii politycznych (dziennik „Trybuna”), związków  zawodowych (tygodnik „Solidarność”), kościołów („Radio Maryja”), celem jest pomoc w realizacji interesów organizacji macierzystej. STYL DZIENNIKARSKI Nie można mówić o stylu dziennikarskim, a jedynie o JĘZYKU MEDIÓW. Tautologie, np. masło maślane, są bardzo częstym „grzechem” dziennikarskim. FUNKCJONALIZM SŁOWA „Jeżeli pięknie zrobiona tarcza źle broni przed nieprzyjacielem, to nie można powiedzieć, że jest piękna.” SOKRATES. Przepisała Marta, Grupa V „Powinieneś pisać tak, aby czytelnicy nie tylko mogli, ale i musieli cię zrozumieć.”  KWINTYLIAN. FUNKCJE JĘZYKA  wg Romana Jacobsona: • Informacyjna • Ekspresywna • Impresywna • Fatyczna • Poetyczna • Metajęzykowa (podwójna wartość komunikatu) Walery Pisarek wskazuje na  3 podstawowe funkcje w prasie: •  Przedstawieniową (informacyjną) •  Ekspresywną (wyrażamy emocje) •  Impresywną (wywieramy wrażenie na odbiorcy) Konrad Lorenz, o istocie dziennikarstwa: „To, co powiedziane, nie musi być wysłuchane, usłyszane nie musi być zrozumiane, zrozumiane nie musi być zaakceptowane, zaakceptowane nie musi być zastosowane, zastosowane nie musi być utrwalone.” WIZUALIZACJA TEKSTU: • Najlepiej postrzegane jest to, co wyjątkowe, intensywne • To, co powtarzalne- poczytność stałych rubryk • To, co urozmaicone • Akapity, decydujące o przejrzystości tekstu • Wyliczanie • Partie dialogowe (reportażach) • Rozdziały, podrozdziały, śródtytuły • Światło w tekście • Akapity prasowe- to co najważniejsze musi być zawsze na początku akapitu! W tekstach informacyjnych PRIORYTETEM są POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE. HIPONIM:  termin szczegółowy (walc, topola, taksówka, kasztanka) HIPERONIM:  termin bardziej ogólny (taniec, drzewo, samochód, koń) Przepisała Marta, Grupa V OBRAZOWOŚĆ wzmaga interesującość tekstu pisanego. Unikać należy pojęć abstrakcyjnych! WYPOWIEDŹ PRASOWA WYPOWIEDŹ DZIENNIKARSKA

(…)

… wzmaga interesującość tekstu pisanego. Unikać należy pojęć abstrakcyjnych!
WYPOWIEDŹ PRASOWA
WYPOWIEDŹ DZIENNIKARSKA
Dominacja zdań pojedynczych
Wysoka frekwencyjność
nierozwiniętych
czasowników i nazw własnych
Zdania pojedyncze- najwyżej
Mało zaimków i przymiotników
9 składników
Dominacja form osobowych strony
Przewaga czasu przeszłego nad
czynnej
teraźniejszym
Mało imiesłowów
Zwroty pozbawione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz