Terapeuta - strona 2

Osobowość zależna - terapia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5649

fazie wydaje się bardzo łatwa i skuteczna - pacjent jest bardzo uważany i wdzięczny terapeucie Łatwo...

Ambiwalentność wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ewa Barbara Klawitter-Piotrowiak
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1876

kwalifikacje nauczycielskie – nauczyciel ma stać się doradcą dzieci, animatorem, terapeutą, artystą w dziele...

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

na kilka zmysłów jednocześnie: dotyk, słuch, wzrok. W zależności od stanu dziecka terapeuta zapewnia odpowiednią...

Psychoterapia nerwic

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

intelektualnego pacjenta i terapeuty. Pacjent przed zakwalifikowaniem do terapii musi wiedzieć, że czeka...

Zasady pracy socjoterapeutyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

w myśleniu na własny temat. Życzliwość terapeuty przełoży się na pozytywne relacje z rówieśnikami...

Techniki w psychoterapii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

osobowości - następnie terapeuta dąży do uzyskania zmian, które ułatwią pacjentowi funkcjonowanie zgodne...