Tekst jednolity - strona 26

Budowa krok po kroku - poradnik

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3787

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 124 poz. 1361 z późn. zm...

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Rynek finansowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5467

z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 120, poz. 1300 z późniejszymi...

Pilot wycieczek kim jest? referat

 • Politechnika Opolska
 • dr Bogusława Graczykowska
 • Pilotaż i przewodnictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4480

roku a w szczególności jej rozdział 4 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. (tekst jednolity - Dz.U.223 poz. 2268...

Ustawa własność lokali

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

czerwca 1994 r. o własności lokali. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) (tekst jednolity: Dz...

Ustawa Budownictwo mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

mieszkaniowego. (tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz...

Ustawa Finansowe wsparcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

mieszkaniowego. (tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz...

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973/1978 MARPOL tekst jednolity 2007...

Orzeczenie - ustawa 2 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

i chorób zawodowych (tekst jednolity) Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity) PRAWO O STOWARZYSZENIACH W celu stworzenia...