Struktura danych - strona 6

Informatyka - 62 pytania i odp

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2051

statyczne struktury danych? Do statycznych struktur danych należą: zmienne - podstawowe obiekty w pamięci...

Szereg rozdzielczy, histogram - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2107

jakościowej, jak i ilościowej. Charakteryzują one strukturę danej zbiorowości stąd nazywane...

Procesy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Sołtys
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

są dwie struktury danych:  pozycja w tablicy procesów (process table)  u-obszar (u-area) zawierający prywatne dane...

Bazy danych - wykład 3, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

reprezentowane są w bazie danych za pomocą tzw. modelu danych. Każdy model danych definiuje: struktury danych...

Test - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

na przekazywaniu informacji z jednej aplikacji do drugiej d) technika polegająca na wymianie struktur danych...

Test z informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

przynależności zbiór danych powiązanych ze sobą indeksami |c}) struktura danych składająca się z niejednorodnych...