procesy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
procesy - omówienie - strona 1 procesy - omówienie - strona 2 procesy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systemy operacyjne
Podstawowe definicje
Def.
System Operacyjny SO jest to zbiór programów i procedur spełniających dwie podstawowe
funkcje:
1.
2.
zarządzanie zasobami systemu komputerowego,
tworzenie maszyny wirtualnej.
Zasobem systemu jest każdy jego element sprzętowy lub programowy, który może być
przydzielony danemu procesowi.
Przez zasoby sprzętowe rozumiemy:
 czas procesora,
pamięć operacyjną,
 urządzenia zewnętrzne,
 inne komputery powiązane poprzez sieć teleinformatyczą.
Przez zasoby programowe rozumiemy:
 procedury SO realizujące funkcje dostępne poszczególnym procesom
 pliki
 bufory
 semafory
 tablice systemowe itp.
Rozpatrując SO jako zarządcę zasobów można stwierdzić, że powinien on w ogólności:
 śledzić zasoby systemu,
 narzucać strategię, która określa odbiorcę, rodzaj zasobu, moment przydziału i ilość
zasobu,
 przydzielać zasób,
 odzyskiwać zasób.
Tworzenie maszyny wirtualnej polega na przekształceniu maszyny rzeczywistej w
maszynę o cechach wymaganych przez przyjęty tryb przetwarzania rozumiany jako
przeznaczenie SK. Przekształcenie to dotyczy takich elementów SK jak:


wejścia-wyjścia,
pamięci operacyjnej,
systemu plików,
ochrony zasobów i obsługi błędów,
komunikacji i synchronizacji procesów,
sterowania programami i pracami.
Systemy operacyjne
Abstract View of System Components
W wielu SO można wyróżnić bardziej szczegółowo następujące funkcje:
 reakcji na przerwania z procesora i UZ z jednoczesnym wykrywaniem:
 awarii sprzętu, nieprawidłowego dostępu do SO procesów
użytkowych,
 realizacji operacji podstawowych umożliwiających:
 tworzenie (instalowanie procesów)
 szeregowanie,wybieranie i likwidowanie,
 wzajemną współpracę procesów użytkowych i jądra.
 gospodarowania zasobami z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania,
sprawiedliwego podziału i unikania zakleszczeń ( deadlock ) wynikających z braku
zasobu
 organizacji współpracy Pu z UZ, w tym również z plikami danych umieszczanych w
pamięciach pomocniczych
 zapewnienie współpracy z operatorem systemu oraz wykonywanie czynności
pomocniczych np. polegających na prowadzeniu księgowości wykorzystania
zasobów SK.
Systemy operacyjne
Model i implementacja procesu
Def.
Proces stanowi podstawowy obiekt dynamiczny w systemie i rozumieć go będziemy jako
wykonujący się program wraz z jego środowiskiem obliczeniowym tzn.
przestrzenią adresową procesu,
zawartością rejestrów,
otwartymi plikami,
zbiórem zmiennych widocznych w otoczeniu procesu, np. $HOME, $PATH itd.
W systemie Unix przestrzeń adresowa procesu składa się z:
segmentu kodu programu (text segment)
segmentu danych (data segment)
segmentu stosu (stack segment)
segmentu dzielonego (shared segment)
Nowo tworzonemu procesowi przydzielane są dwie struktury danych:
 pozycja w tablicy procesów (process table)
 u-obszar (u-area) zawierający prywatne dane.
Pozycja w tablicy procesów wskazuje na strukturę zwaną proc structure, która ma
następujące pola:
 pole stanu, które ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz