Badania literaturowo-patentowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania literaturowo-patentowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

3. BADANIA LITERATUROWO - PATENTOWE
Irena Fronczak
Przystępując
do
opracowania
nowego
zadania
należy
zrobić
rozeznanie
dotychczasowego stanu wiedzy na dany temat. W dziedzinie chemii najbardziej skuteczną
metodą w realizacji tego celu jest wykorzystanie jednego z dwu wydawnictw
chemicznych: Chemical Abstracts i Beilstein lub sięgnięcie do elektronicznych baz
danych poprzez system STN.
3.1. CHEMICAL ABSTRACTS
CHEMICAL ABSTRACTS to czasopismo referujące, stanowiące najbardziej
obszerny zbiór informacji o dokumentach z dziedziny chemii i nauk pokrewnych
wzbogacany każdego roku o ponad 450 tysięcy nowych opisów sześciu typów
dokumentów: artykułów z ponad 12 tysięcy różnych czasopism, opisów patentowych
z 27 krajów i dwu międzynarodowych organizacji, książek, dysertacji, raportów
technicznych i sprawozdań z konferencji naukowych. Informacje podzielone są na 80
sekcji tematycznych obejmujących swym zakresem: biochemię (sekcje 1-20), chemię
organiczną (sekcje 21-34), chemię związków wielkocząsteczkowych (sekcje 35-46),
chemię stosowaną (sekcje 47-64), chemię fizyczną, nieorganiczną i analityczną (sekcje
65-80).
W każdym roku wydawane są dwa tomy czasopisma, każdy tom składa się
z 26 zeszytów. Tomy numerowane są od pierwszej edycji i do końca 2004 roku ukazało się
ich 141. Dane aktualizowane są co dwa tygodnie.
Do różnorodnych poszukiwań opracowano kilka rodzajów indeksów:
- General Subject Index - indeks ogólny przedmiotowy,
- Chemical Substance Index - według alfabetycznie ujętych nazw substancji
chemicznych,
- Formula Index - według wzorów sumarycznych substancji,
1
- Author Index - według nazwisk autorów w porządku alfabetycznym,
- Patent Index - według numerów patentów dla poszczególnych krajów.
Rozróżniamy indeksy tomowe oraz skumulowane jako dziesięcioletnie (do roku 1962)
i pięcioletnie w następnych latach.
Istotnym elementem w poszukiwaniu danych o substancjach chemicznych jest
właściwe określenie nazwy substancji. Dla danej edycji w indeksie obowiązuje tylko jedna
nazwa substancji i tę należy precyzyjnie określić. Przewodnikiem ułatwiającym
korzystanie z indeksów tradycyjnej wersji drukowanej jest Index Guide. Biblioteka
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej posiada kompletny zbiór tomów i
indeksów tomowych uzupełniany na bieżąco oraz indeksy kolektywne do roku 1991.
3.2. BEILSTEIN
BEILSTEIN to potoczna nazwa poradnika Beilstein Handbook of Organic Chemistry
dotycząca otrzymywania i właściwości związków organicznych. Obejmuje wszystkie
omawiane w literaturze naukowej związki węgla, dokładnie opisane, otrzymane
w zadowalającej czystości i o znanej strukturze. Dane zawierają literaturę chemiczną
od 1779 r. Dzieło składa się z serii głównej oraz serii uzupełniających. Serie są
przyporządkowane do następujących po sobie przedziałów czasowych jak niżej:
- Seria główna (H) do 1909
- Uzupełnienia:
- I (EI) 1910-1919,
- II (EII) 1920-1929,
- III (EIII) 1930-1949,
- III/IV (EIII/IV) 1930-1959 - wspólne wydanie obejmujące ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz