Strefa klimatyczna - strona 26

Geografia w pigułce (do licencjatu)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Błażej Kubik
  • Geografia usług
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2590

GEOGRAFIA GEOGRAFIA JAKO NAUKA 1. Przedmiot badań, zadania i podział geografii oraz jej związek z innymi naukami. GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związkami między środowiskiem geograficznym, a działalnością...

Otoczenie banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

funkcjonowania firmy wynikających z tego, że działa ona na terenie danego kraju, regionu, strefy klimatycznej...

Energetyka słoneczna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

się, że w większości stref klimatycznych w Polsce istnieje możliwość konstrukcji budynku pasywnego bez tradycyjnego...

Dachy płaskie i stropodachy

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

! Temperaturê obliczeniow¹ powietrza zewnêtrznego te podano w normie, w zale¿noœci od strefy klimatycznej Polski...