Stolniki - strona 5

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

się z ogólną niechęcią. Po raz pierwszy liberum veto użył 8 marca 1652 roku Władysław Siciński, stolnik upicki...

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3199

– podkomorzy nadworny koronny 1634, stolnik wielki koronny od 1643, marszałek nadworny koronny od 1643 do 1649...

Juliusz Słowacki - Balladyna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2191

Gralon - rycerz Kirkora Kanclerz Wawel - dziejopis Paź Poseł ze stolnicy Gniezna Oskarżyciel sądowy...

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

i sąd skarbowy Urzędnicy: Nadworni: Stolnik Cześnik Komornik Marszałek Centralni: Wielki justycjariusz...

III PANSTWO FEUDALNE

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

, wgląd we wszelkie sprawy na piśmie , wymóg wykształcenia), służba nadworna (komornik , cześnik , stolnik...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 3451

(nadzór nad stajniami), skarbnik (zarząd dochodami i wydatkami), stolnik (nadzór nad funkcjonowaniem dworu...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 3472

1.Geruzja (Rada Starszych) Skład: 28 członków i 2 królów. Członków wybierano dożywotnio Byli nieodpowiedzialni Członkiem mógł zostać pełnoprawny obywatel który ukończył 60lat Pierwotnie była zwoływana przez królów i przewodniczyli jej obradą Funkcje: -Rozpatrywała ważniejsze sprawy pań -przygotowyw...

Kościoły Krakowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Religia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2660

-1365, dzięki fundacji Mikołaja Wierzynka (mieszczanina krakowskiego i stolnika sandomierskiego...

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

wojskiem, dlatego przyjęła się dla niego nazwa wojewody. Cześnik - zarządzał piwnicami władcy, Stolnik...