Stagnacja sekularna

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Ekonomia globalna - notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Ewelina Sowa
  • Ekonomia globalna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2849

mechanizmy rynkowego. 1.8 Teoria stagnacji sekularnej. Zgodnie z tą teorią akumulacja kapitału wyzwala...

Historia myśli ekonomicznej - test, wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3843

Zawiera dwa pliki - pierwszy liczy 3 strony, z niego możemy dowiedzieć się, jaka jest rola państwa w gospodarce u Ricardo, Sigismondiego, Keynsa, czym jest równowaga w gospodarce - nowa ekonomia klasyczna i neoklasycyzm, neoinstycucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna a instytucjonalizm Verblen...