Stała gazowa - strona 13

Alkany - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

jeszcze bardziej zró nicowanych kszta tów. Taka ró norodno kszta tów wyst puje w roztworze i w stanie gazowym...

Nowy SEM1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

. Opracowanie wyników Do obliczeń przyjmujemy wartości stałej Faraday'a: F = 96485C/mol, stałej gazowej: R...

Nowy SEM

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

. Opracowanie wyników Do obliczeń przyjmujemy wartości stałej Faraday'a: F = 96485C/mol, stałej gazowej: R...

Mechanika płynów-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu...

Termodynamika ogniw - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Faraday'a: F = 96485C/mol, stałej gazowej: R = 8,31451 J/molK. Wyznaczanie aktywności. W celu wyznaczenia...

Termodynamika ogniw - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

. Opracowanie wyników Do obliczeń przyjmujemy wartości stałej Faraday'a: F = 96485C/mol, stałej gazowej: R...

Termodynamika ogniw - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

. Opracowanie wyników Do obliczeń przyjmujemy wartości stałej Faraday'a: F = 96485,309 C/mol, stałej gazowej: R...