Stała dysocjacji - strona 11

Elektrochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

się z niej wszystkie zanieczyszczenia? Przedstaw obliczenia, jeżeli wiesz, że stała dysocjacji wody wynosi 1,008·10-14 (mol·dm3)2...

Ph roztworu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

się nośnikami prądu elektrycznego. Stała dysocjacji   (stała równowagi odwracalnej reakcji dysocjacji...

Chemia- wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

A+ ⋅ c B − c AB K w = aOH − ⋅ a H O + = cOH − ⋅ c H O + ⋅ ( f OH − ⋅ f H O + ) 3 3 3 Stałe dysocjacji...

Kinetyka i elektrochemia-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1631

termodynamiczną stałą dysocjacji, czyli prawo rozcieńczeń Ostwalda), o stopniu dysocjacji α i stężeniu molowym c...

Prawo podziału Nersta - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2590

międzycząsteczkowymi. JeŜeli w fazie wodnej przebiega dysocjacja HA ⇔ H+ + A-- to stała dysocjacji c (1)α 2 K1 = 1−α...

Woda - charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

⇔ H3O+ + OH– H2O ⇔ H+ + OH– Stała dysocjacji (elektrolitycznej) wody: Kc = cH + ⋅ cOH − c H 2O = 1,8...