Spektroskopia - strona 2

Spektroskopia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Spektroskopia jest to nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1309

drgania. Spektroskopia – nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań...

Spektroskopia 1 - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1365

Fraunhofera (prawo Kirchhoffa) Eksperyment Kirchhofa i Bunsena Spektroskop Kirchoffa-Bunsena Spektroskopia...

Spektroskopia Ramana - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Spektroskopia Ramana Próbka Źródło światła Promieniowanie rozproszone Rozpraszanie światła...

Spektroskopia Ramana-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624

Od medycyny po historię sztuki – spektroskopia Ramana Indukowany moment dipolowy ind  E...

Spektroskopia NMR-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Praktyczne aspekty i interpretacji widm IR
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1722

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM SPEKTROSKOPIA NMR Spektroskopia NMR Co to jest? Zjawisko jądrowego...

Spektroskopia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

. Technika promieniowania Roentgena (dominująca) Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR...