Solidarność mechaniczna i organiczna - strona 16

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

ścieków (ścieki przemysłowo są częściowo oczyszczone). Ścieki to mieszanina wody ze związkami organicznymi...

Gleboznawstwo-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Drab
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2107

mechanicznego struktury glebowej, zawartości substancji organicznej i systemu agrotechniki. Gęstość objętościowa...

Ekologia wykłady - Gleby miejskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421

mechanicznej i nasypowej): przykrycie gleb warstwą gruzu; przemieszczenie przestrzenne podczas robót ziemnych...

Opakowania papierowe, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

lub laminowane z polietylenem i laminowane z folią AL.). Metody wytwarzania - chemiczny i mechaniczny przerób...

Gleboznawstwo - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

nawożenie organiczne (komposty, torf, odpady z gospodarstw domowych, obornik, gnojówka, itp.)  intensywne...

Powłoki (wykład 10) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

-galwaniczna 0,3-100 um -chemiczna 5-20 um Metody przygotowania podłoża pod powłoki metalowe: a) mechaniczne...

Techniki używane w histologii

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

preparatów histologicznych mogą wpływać na powstanie artefaktów ^ Pobranie tkanki - działanie mechaniczne...

Zagadnienia na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Szkło
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

• chalkogenitkowe • jednoatomowe • organiczne i nieorganiczne 6. Etapy procesu technologicznego - omówić. Etap...