Skala podatkowa - strona 2

Wysokość podatku

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr Andrzej Buczek
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589

się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. 5. (uchylony) Art. 15. [Skala podatkowa] 1...

Finanse test

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • dr Janina Kotlińska
  • Podstawy finansów
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4389

jest Stopa podatkowa Skala podatkowa Wykluczenie podatkowa ? Skarbowe papiery wartościowe są zbywalne...

Elementy techniki podatkowej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2408

i stawki procentowe. Skala podatkowa - zbiór stawek podatkowych, informuje o tym, jaką stawkę należy...

Podatek dochodowy w Polsce

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

na poziomie 19%, 30%, 40%, skala podatkowa i jej przedziały zostały zwaloryzowane na zasadach określonych...