Sieć krystaliczna - strona 32

Geomorfologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2835

w sieć krystaliczną np. anhydryt w gips, hematyt w limonit; jest ona procesem odwracalnym) hydroliza...

Geologia - szczegółowe notatki o skałach

Pobrań: 112
Wyświetleń: 2849

SKAŁY MAGMOWE Skały magmowe powstają w wyniku krystalizacji magmy w głębi ziemi lub też krzepnięcia wydobywającej się na powierzchnię lawy, co pozwala je dzielić na — skały głębinowe (plutoniczne, abisalne, intruzyjne), — skały wylewne (wulkaniczne, ekstruzyjne). Temperatura magmy nie przekracza n...

Wykład - Miedź i stopy miedzi

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

stałym (rys. 9.10a) skupiają się w określonych miejscach sieci krystalicznej (rys. 9. l0b). W wyniku...

Optyka geometryczna i falowa

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

są w przestrzeni w sposób regularny tworząc tzw. sieć krystaliczną. Na rysunku 30.7 pokazane jest rozmieszczenie...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2226

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Kica
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1386

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Trochimczuk
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1190

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...