Sieć krystaliczna - strona 33

Opracowanie wykładu z fizyki

  • Politechnika Poznańska
  • dr Ewa Chrzumnicka
  • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1512

); w kryształach jonów polaryzacja polega na przesunięciu dodatnich jonów sieci krystalicznej w kierunku zgodnym...

Elektrody

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

KRYSTALICZNA Ciało w stałym stanie skupienia, atomy ułożone w sposób uporządkowany tworzą sieć krystaliczną...

Stale, staliwa i żeliwa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2086

. Węgliki grupy I mają złożoną sieć krystaliczną i charakteryzują się tym, że łatwo się rozpuszczają...

Stale staliwa i żeliwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

. Węgliki grupy I mają złożoną sieć krystaliczną i charakteryzują się tym, że łatwo się rozpuszczają...

Metal - opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr inż. Anna Bień
  • Nauka o materiałach-metal
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3087

, a sieć krystaliczna żelaza gamma ulega przebudowie w sieć żelaza alfa. Węgiel pozostający w sieci żelaza...