Siarczki - strona 27

Badania makrkoskopowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

AgBr ® Ag2S + 2HBr W tych miejscach, w których na zg³adzie metalograficznym wystêpuj¹ siarczki ¿elaza...

Miedź - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

wapnia, chlorowodór, kwas solny, siarczek sodowy, wapno bie­lące, zaprawa murarska itp. Rozpuszczalnikiem...

Geochemia-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Grabas
 • Geochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1617

, litofilnej. Syderofilne - powinowactwo do metali- S, O, H(?) Chalkofilne – powinowactwo do siarczków- Zn, Fe...

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

] Illit K2(AlFe3+Mg5)[(OH)2(AlSi3)O10] Węglany Kalcyt CaCO3 Syderyt FeCO3 Dolomit CaMg(CO)3 Siarczki Piryt...

Toksyczność metali

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

wiązania biorą udział bakterie, wytrącające w postaci siarczków Rośliny. Łatwo przyswajalny. Pobierany...

Obiekt pomiaru - analiza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Chromatografia podziałowa Ekstrakcja Równowaga wymiany Wymiana jonowa Siarczki, nierozpuszczalne w kwasach stopy...