Siły wytwórcze - strona 20

Strategia rozwoju firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

po sobie etapy przemian; gospodarczy jest wywołany rozwojem sił wytwórczych i pociąga za sobą zmiany w stosunkach...

Historia gospodarcza świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 3234

sił wytwórczych, wydajność pracy, postęp techniczny, ruch dochodu społecznego, rozwój usług...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Społeczeństwo internetowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

się prześledzenie owego procesu w wyniku którego informacja i związane z nią technologie stają się dominującą siłą...

Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2247

. Przyczyny upadku waluty kruszcowej: rozwój sił wytwórczych powoduje wzrost produkcji, że złota...

Algorytmy

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

również zweryfikować siły wytwórcze tego systemu (kadrę informatyczną), jak i również ocenić stopień modyfikacji...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

których są zgodności 1)stosunków produkcyjnych i 2) charakteru sił wytwórczych. W miarę rozwoju zgodność ta zostaje...

Nauka o państwie - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Nauka o państwie
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 9296

których są zgodności 1)stosunków produkcyjnych i 2) charakteru sił wytwórczych. W miarę rozwoju zgodność ta zostaje...