Rzecznik Praw Dziecka - strona 10

Wszystkie notatki z postępowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1001

WYKŁAD 1 (16.03.2010 r.) Przykłady decyzji administracyjnych: rozstrzygnięcie o przyjęciu/ nieprzyjęciu na I rok studiów decyzja o skreśleniu z listy studentów decyzja komisji rekrutacyjnej o przyjęciu do KSAP decyzja zawieszająca lekarza w prawie wykonywania zawodu ustanowienie tłumacza przysi...

Prawo konstytucyjne - sejm i senat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

administracyjnymi, Krajowej Rady Sadownictwa, sadownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw...

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

. Rzecznik Praw Dziecka- stoi na straży praw dziecka określonych w konstytucji RP, Konwencji oprawach dziecka...

Ustawa o NIK-u - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

uwzględnienia zdania dziecka. 4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka. 2006-12...

SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogusław Banaszak
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1064

kontroli NIK Organy NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Krajowa Rada Radiofonii...