Rzęska - strona 8

Komórka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Na cytoplazmę składają się: cytozol, organella, cytoszkielet oraz wtrąty komórkowe Rzęski, wici, akrosom...

Cytoszkielet-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

, ciałkach podstawowych rzęsek i wici. Centrosom zwierzęcy - 2 centriole ustawione pod kątem 90o Komórka...

Budowa komórki bakteryjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1869

),syntetyzujące. - Lipoproteina (LP) — tworzy mostki między peptydoglikanem a błoną zewnętrzną. Rzęski...

Pokrycie ciała

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

polipów i meduz może być okryta rzęskami. Pod nabłonkiem leży sieć komórek nerwowych i ich wypustek...

Astma

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

), scyntygrafia Pierwotna dyskineza rzęsek Badanie struktury i czynności rzęsek Rozstrzenie oskrzeli RTG, CT...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2611

na bodźce fizyczne i chemiczne: a) taksją b) tropizmem 5. Fimbrie różnią się od rzęsek tym, że są: a) b) c...

Wyklady- bakterie, organizmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Biologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Prismatic Spring w Parku Yellowstone Bakterie Rzęska - spiralnie ułoŜone jednostki białkowe zakotwiczone...

Plankton - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1806

, jednak wiele z nich może poprzemieszczać się za pomocą wici, rzęsek lub odnóży. U organizmów planktonowych występuje często zjawisko...