Biologia - pytania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia - pytania z odpowiedziami - strona 1 Biologia - pytania z odpowiedziami - strona 2 Biologia - pytania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:


1. Proces tworzenia głowy związany z rozwojem mózgu to: a) strobilizacja b) pygidyzacja c) ganglinizacja d) cerebryzacja e) cephalizacja (cefalizacja) f) żadna z wymienionych 2. Lądowych form nie spotyka się wśród: a) wieloszczetów b) skąposzczetów c) pijawek d) odp. a i c 3. Parapodia pierścienic pełnią funkcję: a) lokomotoryczne b) oddechowe c) rozrodcze d) odp. a i b 4. U których zwierząt występuje wtórna jama ciała: a) płazińców b) obleńców c) pierścienic d) parzydełkowców 5. Rozwój pierścienic jest: a) prosty b) złożony z larwą trochoforą c) złożony z larwą weliger d) odpowiedzi a i b są prawdziwe 1. W rozwoju głowonogów  brak larwy 2. Wymarłe mezozoiczne głowonogi to  belemity i amonity 3. Ogólnie zwój nerwowy to  cerebrum 4. Rozwój pijawek jest  prosty 5. Do jamy gębowej przedstawicieli  Hirudinea  (pijawek) uchodzą przewody  gruczołów  wapiennych wytwarzających hirudinę       6.   Nauka o robakach nazywa się  helmitologia 6. W systematyce termin pierścienice oznacza  typ 7. Wskaż prawidłowe zestawienie:  typ – pierścienice, gromada – wieloszczety,  gromada – pijawki 8. Cechy charakterystyczne pierścienic to:  metameria homonomiczna, brak serca,  wtórna jama ciała, układ wydalniczy 9. Układ krążenia pierścienic jest  zamknięty, brak serca 10. Wśród pierścienic larwa występuje jedynie u  wieloszczetów 11. Larwa pierścienic to  trochofora 12. Najliczniejszą grupę pierścienic stanowią  wieloszczety 13. Odnóża pierścienic to  parapodia 14. Odnóża występują jedynie u  wieloszczetów 15. Ciało pierścienic pokrywa  nabłonek jednowarstwowy 16. Wór powłokowo – mięśniowy tworzą dwie warstwy mięśni:  podłużne i okrężne 17. Wnętrze ciała pierścienic stanowi  wtórna jama ciała z płynem 18. Układ krążenia pierścienic:  naczynia grzbietowe tłoczą krew do przodu ciała, a  naczynia brzuszne tłoczą krew do tyłu ciała 19. Krew pierścienic zawiera  hemoglobinę i chlorokruorynę 20. Barwniki krwi pierścienic znajdują się  w osoczu krwi 21. Gonady wieloszczetów rozmieszczone są zawsze  metomerycznie 22. Gruczoły wapienne dżdżownic produkują substancję  neutralizującą kwasy  humusowe 23. Produkcja komórek krwi odbywa się u pierścienic  w ścianach naczyń krwionośnych 24. Pijawki charakteryzuje  stała liczba segmentów ciała 25. Pijawki charakteryzuje  rozdzielnopłciowość 26. Przyjmuje się, że pierścienice pochodzą  od wirków 27. W systematyce termin mięczaki oznacza  typ 28. Mięczaki pochodzą od  pierścienic 29. Ciało mięczaków dzieli się na  głowę, tułów i nogę 30. Worek trzewiowy powstaje 

(…)

… to
konektywy
protonefrydia — system kanalików zakończonych pęczkiem rzęsek, zw. płomykiem migawkowym
(płazińce, larwy wieloszczetów, mięczaki), albo pojedynczą nicią, zw. solenocytem (niektóre
wieloszczety, lancetnik);
metanefrydia — skręcona rurka otwierająca się orzęsionym lejkiem do jamy ciała jednego segmentu, a
kończąca się w segmencie następnym pęcherzykowatym rozszerzeniem (pierścienice), opatrzonym
małym otworkiem.
Dymorfizm płciowy - jeden z rodzajów dymorfizmu. Mówimy o dymorfiźmie płciowym, gdy występuje
różnica w wielkości i kształcie ciała i (lub) ubarwieniu samców i samic
Mezoderma - listek zarodkowy trójwarstowców umiejscowiony pomiędzy endodermą i ektodermą.
Jama ciała - przestrzeń między worem skórno-mięśniowym a narządami wewnętrznymi.
Zapłodnienie krzyżowe - wymiana gamet…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz