Rozwój mowy - strona 11

Rotacyzm ? reranie- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3388

11,62% dyslalia wieloraka 19 12,25% opóźniony rozwój mowy 8 5,17% Normą rozwojową jest, jeśli dziecko...

Diagnostyka część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Agnieszka Pawlak
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3269

. rozwój fizyczny. 3. aktywność ekonomiczną. 4. rozwój mowy. 5. pojęcie liczby i czasu. 6. prace domowe. 7...

Potrzeby dzieciństwa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5775

spostrzegania i ćwiczeniu uwagi - rozwijanie wyobraźni i pamięci - stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju...