Romeo i Julia - strona 2

Renesans

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4669

” kroniki „Juliusz Cezar”, „Ryszard III” tragedie „Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Otello”, „Król Lear”, „Makbet...

Historia rozwoju etykiety

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Wiśniewska
 • Opakowania w marketingu
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2121

książek, oper lub sztuk (Rigoletto, Madame Butterfly, Romeo i Julia). Portrety osób żyjących Kolekcje...

Juliusz Slowacki - Fantazy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

- aluzja literacka - nawiązanie do różnych utworów (KORYNA, MATYLDA, FAUST, MANFRED, GIAUR, ROMEO i JULIA...

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1155

zwaśnionych rodów, niczym szekspirowska para Romeo i Julia. Jednak w tym przypadku nie ma samobójczej śmierci...

Wywieranie wpływyu na ludzi

Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

wywieranie wpływyu na ludzi Cialdini Robert - Wywieranie wplywu na ludzi - Teoria i praktyka Raobert Cialdini WYWIERANIE WPŁ YWU NA LUDZI Teoria i praktyka SERIA PSYCHOL061l SPOŁ ECZNEJ Przekł Bogdan Wojciszke ad GWP GDAŃ SKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdań sk, 2000 tytuł oryginał INFLUENCE. SCIENC...

Psychologia reklamy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Psychologia reklamy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4263

ksiazka do psychologii reklamy Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 1 z 276 Robert Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka" file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST 2005-01-16 Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona ...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

Shakespeare (Szekspir)- jeden z najwybitniejszych dramaturgów świata, Anglik, "Hamlet", "Makbet", "Romeo...

Adam Mickiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1239

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...