Regionalna izba obrachunkowa - strona 12

Władze powiatu - Rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową...

Władze gminy - rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje...

Kontrola i nadzór finansowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 448

odchyleń od wzorców; jeśli np. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi, że przy uchwalaniu budżetu gminy...

Prawo finansowe -testy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tomasz Turek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2800
Wyświetleń: 32970

jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 15 listopada regionalnej izbie obrachunkowej - celem...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. f) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3...