system finansowy państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system finansowy państwa - strona 1 system finansowy państwa - strona 2 system finansowy państwa - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: system finansowy państwa, instrument finansowy, podatki, opłaty, cła, składki, należności daniowe o charakterze publicznym, wpłaty zysków, dotacje podmiotowe, ordynacja podatkowa, źródła dochodów i przychodów, które zasilają budżet państwa, podatek od towarów i usług - vat, podatek akcyzowy, podatek od gier, wpłaty z zysku do budżetu państwa, odsetki, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na skarb państwa, wydatki budżetu państwa, struktura dochodu gminy, dochody własne, wkłady zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, dotacja z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, struktura dochodu województwa, kontrola finansowa i audyt, zadania nbp, organy nbp, rada polityki pieniężnej, prezes nbp, zarząd nbp, organy kontroli wewnętrznej, kierownik jednostki, główny księgowy, audytor wewnętrzny, komisja rewizyjna, organy kontroli zewnetrznej, najwyższa izba kontroli, regionalna izba obrachunkowa .

SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA
W skład systemu wchodzi kilka ogniw. Instrument finansowy -umożliwia przepływ pieniądza systemem budżetowym a innymi ogniwami.
Podatki, opłaty, cła
Składki
Należności daniowe o charakterze publicznym
Wpłaty zysków Dotacje podmiotowe -są dla imiennie określonych podmiotów na cele preferowane przez państwo
-dopłata dowozu-kilometry
-dotacje inwestycyjne
-dotacje na potrzeby wyposażenia
Ordynacja podatkowa -nakłada obowiązek na podmioty gospodarcze. Płacenie podatku z rachunku bankowego w formie przelewu.
Źródła dochodów i przychodów, które zasilają budżet państwa:
1.1 grupę stanowią podatki i opłaty, które na podstawie odrębnych przepisów nie stanowią dochodów budżety jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
-podatek od towarów i usług - vat
-podatek akcyzowy
-podatek od gier- pobierany od podmiotów gospodarczych na podstawie koncesji prowadzących działalność gospodarcza
-podatek dochodowy osób fizycznych(w części nie stanowiących dochodów jednostek samorządu terytorialnego)
- podatek dochodowy osób prawnych(w części nie stanowiących dochodów jednostek samorządu terytorialnego)
2. Wpłaty z zysku do budżetu państwa (od przedsiębiorstw państwowych, spółek jednoosobowych, skarbu państwa)
-opłaty pobiercze-za oznaczenie wyrobów z metali szlachetnych
-opłaty legalizacyjne-urządzenia pomiarowe
-opłaty konsularne
-opłaty paszportowe
-opłaty rejestracyjne pojazdu
-opłata sadowa
-Część opłat komorniczych
3.Cla -wpłaty z tytułu dywidendy
-wpłaty z zysku NBP
-wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, nadwyżek środków obrotowych państwowych gospodarczych pomocniczych jednostek budżetowych
-dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące składników majątkowych stanowiących własność skarbu państwa
4. Odsetki
-od środków na rachunkach bankowych
-od lokat terminowych -od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych
5.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
6.Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na skarb państwa
Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw. Inne dochody określane w ustawach lub umowach międzynarodowych. Środki pochodzące z budżety unii europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez adm. rządowa. 7.Wydatki budżetu państwa:
-utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej

(…)

… międzynarodowych. STRUKTURA DOCHODU GMINY:
Struktura budżetu dochodu gmin:
Dochody własne-gminy maja opłaty i są następujące podatki
-od nieruchomości
-rolny
-leśny
-od środków transportowych
-od posiadania psa
Gmina oprócz powyższych podatków ma jeszcze:
-podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynności cywilno-prawnych
-karta podatkowa
-opłaty-skarbowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, adm. , eksploatacyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz