Recenzja - strona 8

Początki prasy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia prasy polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

były już dziennikami, drogimi, ostrożną informację dominowały ogłoszenia, mocną stroną były recenzje teatralne...

Gatunki Dziennikarskie-skrypt 2011

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 868

recenzję 1 ksiązki - 3 lata później w londyńskim Mercurius Politycus - 1 reklama - Tomy prasy otwierają...

Karol Irzykowski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Pazio
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

istnieją publikowane w czasopismach setki artykułów, szkiców, recenzji, felietonów, polemik o problematyce...