Reżim polityczny - strona 17

Skrypt - odpowiedzi na pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1148

> - forma unitarna (scentralizowana) - forma federalna (zdecentralizowana) Reżim polityczny - relacje...

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 6566

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

władzy monarchia vs republika środki i metody sprawowania władzy (reżim polityczny) demokratyczne...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

dyktatur ze względu na reżim polityczny, któremu towarzyszą. Tym samym wyróżnić można dyktaturę autorytarną...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4179

i reżimy polityczne, często diametralnie odmienne. Jedno, co je łączy, to posiadanie ustawy zasadniczej...

Encyklopedia prawa

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

sprawowania władzy państwowej decydują o tzw. Reżimie politycznym. W zależności od reżimu politycznego możemy...