Rdzeń kręgowy - strona 3

Zespoły neurologiczne ruchowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Władysław Pasikowski
  • Psychiatria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

, porażenie połowicze po stronie przeciwnej) Rdzeń kręgowy: bez porażenia nerwów czaszkowych, tetrapareza...

Drogi czuciowe mózgu

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Anatomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3444

: prowadzący impulsy przez sznury tylne rdzenia kręgowego (czucie głębokie oraz czucie dotyku i ucisku) tzw...

Technologia leków- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
  • Dr inż. Zbigniew Ochal
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

, ale ich oddziaływanie z neuronami rdzenia kręgowego jest przyczyną pojawienia się odczucia bólu. Inhibicja COX zapewnia...

Drogi ruchowe mózgu

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Anatomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2373

DROGI RUCHOWE MÓZGU. W mózgowiu i rdzeniu kręgowym wyróżniamy dwa układy ruchowe: piramidowy...