Rada królewska - strona 3

Sejm szlachecki w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

szerszą reprezentację szlachty zaś rada królewska stanowiąca trzon sejmu walnego była wyrazicielem...

Monarchia jednolita - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

się zbyt wiele. Nadal podstawową jednostką dwór królewski z radą nadworną (kuria regis)Jednak ta rada...

Średniowieczna Francja - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
  • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

mocy wiążącej). Z nich wyłoniły się: Ścisła Rada Królewska, Izba Obrachunkowa , Parlament (organ sądowy...

Sejmiki szlacheckie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

była szlachta głównie, a w sejmie powszechnym trzon stanowiła rada królewska, wyrazicielka poglądów możnowładców...