Równowaga termodynamiczna - strona 2

Fizyka - zasada najkrótszego czasu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Aleksander Wójcik
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1680

taka wielkość fizyczna β, która jest równa dla układów A i B, będących ze sobą w równowadze termodynamicznej...

Destylacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

równowagi termodynamicznej: faza ciekła jest uboższa w składnik bardziej lotny, a faza gazowa jest bogatsza...

Prawo podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

lub gazowa dobrze rozpuszczająca się w obydwóch poprzednich. W warunkach równowagi termodynamicznej, w stałej...

Podstawowe pojęcia termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

oznacza równowagę termodynamiczną układu. Jeżeli Wszechświat jest układem izolowanym, to w końcu osiągnie...

Lipofilowość - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939

rownowagowych stężeń rozpuszczonej substancji w układzie dwufazowym W warunkach równowagi termodynamicznej...

Prężność pary - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

z i do gazowych faz środowiskowych (atmosfera, powietrze glebowe)  W stanie równowagi termodynamicznej prężność...

Rektyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

w fazie ciekłej i fazie gazowej są zgodne z równowagą termodynamiczna czyli xL na każdej półce odpowiada...