Punkt pracy - strona 21

Diody - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

uZ I min optymalny punkt pracy I Z ∆i Z ∆u Z I max Pmax 5\V&KDUDNWHU\VW\ND L]DNUHVX*\WHF]QHMSUDF...

Psychologia organizacji i zarządzania-wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYKŁAD 1 Ewolucja teorii organizacji i zarządzania:  Ludzie od wieków tworzyli i przekształcali organizacje.  Pierwsze opisy współpracy ludzi w ramach sformalizowanych organizacji możemy znaleźd już w czasach starożytnych (armia grecka i rzymska), a później...

Higiena pracy - ogólne - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)    Na podstawie art. 237 15 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, ...