Przyczepa - strona 32

Propedautyka rolnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Irena Suwara
 • Rolnictwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4130

środków finansowych i środ prod - wpływ gotówki z jednego działu na wydatki w drugim - przyczepy...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Transport-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Teoria sportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2737

podstawowe techniki: Ř przewóz wagonami: samochodów ciężarowych, samochodów ciężarowych z przyczepami...

Logistyka prof.Banach

 • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2149

podstawowe techniki: Ř przewóz wagonami: samochodów ciężarowych, samochodów ciężarowych z przyczepami...

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3591

ładowności 12 ton ciągniki siodłowe i balastowe przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 12 ton, z wyjątkiem...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze. Monika Bukowska Zob. → Materiały. PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna ...

Fizjologia - zagadnienia

 • Fizjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3395

i odporniejsze na urazy mechaniczne. Wzmocnieniu i rozwojowi ulegają także przyczepy mięśniowe, torebki stawowe...

Prawo finansowe skrypt

Pobrań: 175
Wyświetleń: 3997

doc. Plik to wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego. Notatka zawiera pytania do następujących działów: regulacja prawna finansów publicznych, budżet państwa i prawo budżetowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia ogólne podatków i prawa podatkowego, ordynacja pod...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

Pojęcie finansów Finanse - to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych a w potocznym rozumieniu tego pojęcia same zasoby pieniężne którymi dysponują publiczne i prywatne podmioty gospodarcze (ujęcie dynamiczne) Finanse - to specyficzny rodzaj stosunków ekonomicznych, które powstają w ...