Przepaść - strona 48

note /search

Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron).doc

  • Podejmowanie decyzji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1960

doc. Plik przedstawia proces podejmowania decyzji strategicznych na przykładzie Jones Pottery Corporation. Opracowanie prócz przedstawienia firmy i jej oferty, zawiera opis otoczenia firmy, zagadnienia związane z marketingiem, finansami i administracją, obsługą i logistyką oraz przykładowe operacj...

Psychologia kontaktu - skrypt

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1827

i próbach zażegnania go- oczywiście poprzez wspólne zaangażowanie w działania- przepaść między grupami...

Historia powrzechna do 1918r

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...

Historia ustrojów państwowych

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1974

Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego (Volumina Legum. Laws, constitutions and privileges of the Kingdom of Poland), vol. IX, (Kraków)USTAWA RZ¥DOWA z dnia 3-go maja 1791 rokuW imiê Boga, w Trójcy Œwiêtej Jedynego. Stanis³aw August z Bo¿ej ³aski i woli Narodu Król Polski, Wielki Ks...

Bogaty ojciec

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

bogaty ojciec BOGATY OJCIEC BIEDNY OJCIEC Robert Kiyosaki scan by: Shelter SaneFROG WERSJA: 0.1 • 0.1: po OCR, drobne poprawki, formatowanie; Jeżeli znajdziesz błąd, popraw go, zwiększ nr wersji o 0.1 i redystrybuuj. Bogaty ojciec Biedny ojciec Czyli czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pi...

Interpretacje dzieł sztuki.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Filozofia i teoria sztuki
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2331

ze Stwórcą, zaryso­wując przepaść pomiędzy niezmąconą szczęśliwością boskiej mądrości a tragicznym niepokojem...

Umiejętności interpersonalne

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

umiejętności interpersonalne ANDREW FLOYER ACLAND Doskonałumieję ci e tnoś interpersonalne Perfect People Skills (tł umaczył Magdalena Mał a kowska) WSTĘ P Pierwszego dnia mojej pierwszej pracy w zarzą szefowa wezwał mnie na stronę dzie a , aby dodaćmi otuchy. „Nie martw sięo budż powiedział „na...