Przepaść - strona 31

Karol Irzykowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

”, „czego się nie dosłyszało, to przepadło”, „felieton teatralny można mieć za jeden dzień” - po czym wydaje...

Adam Mickiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1386

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

- ta przepaść jest widoczna także dzisiaj) otwarciu gospodarki - intensyfikacji wymiany handlowej dopuszczeniu...

Metafizyka Arystotelesa

 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

, gdyż nie tworzy on przepaści między swoim systemem a systemami innych filozofów. Ontologia Arystotelesa wyróżnia...

Filozofia starożytna i średniowieczna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2597

i energii, które utrzymuje równowagę we wszechświecie. Gdyby apeiron nie istniało, świat przepadłby z powodu...