Przemiana perlityczna austenitu - strona 5

Przemiany podczas odpuszczania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1589

zahartowanej zachodzą następujące przemiany: rozkład martenzytu, przemiana austenitu szczątkowego w fazę...

Metal - opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Anna Bień
 • Nauka o materiałach-metal
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3087

ciekłym L o składzie punktu B dając w wyniku austenit o składzie punktu J. Przemiana ta zachodzi w sto...

Hartowanie stopniowe - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

wyższej od temp. początku przemiany martenzytycznej M w ciągu czasu niezbędnego do oziębienia całego...

Obróbka cieplna stali

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5761

w strukturze. Stal o zawartości 0,77% węgla ma strukturę perlityczną i nosi nazwę stali eutektoidalnej. Stale...

Stale, staliwa i żeliwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2086

w struktury perlityczne. Zapewnia to większą hartowność stali, a przechłodzenie austenitu do zakresu przemiany...

Stale staliwa i żeliwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

w struktury perlityczne. Zapewnia to większą hartowność stali, a przechłodzenie austenitu do zakresu przemiany...