Promieniowanie jądrowe

note /search

Licznik Geigera -Mullera

  • Uniwersytet Gdański
  • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

detektorów promieniowania jądrowego opiera się na zjawisku jonizacji ośrodka gazowego (komora jonizacyjna...

Promienowanie jadrowe

  • Uniwersytet Gdański
  • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie...

Energia i praca - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

, promieniowania, jądrowa, spoczynkowa itp.). Energię wyraża się obecnie w dżulach (J), dawniej stosowano ergi(erg...