Promień bezwładności - strona 5

Wytrzymałość materiałów3

  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2765

; A ● promienie bezwładności dla każdego momentu bezwładności J k mamy: ik = Jk , A k = x, y, xy, o ; ● centralne...

Dynamika jako dział mechaniki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

7.1.1. Przedmiot dynamiki      Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności  między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą  dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były  słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy d...

Przedmiot dynamiki

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

7.1.1. Przedmiot dynamiki Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy do uk...

Wytrzymałość materiałów

  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2464

wyliczanie sił w belkach Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Podstawowe pojęcia, definicje i zało enia 1. PODSTAWOWE POJĘCIA, DEFINICJE I ZAŁO ENIA 1.1. Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów Wytrzymałość materiałów jest nauką o sztywności, wytrzymałości i stateczności konstrukcji in yniers...

Mechanika - dynamika ogólna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

7.1.1. Przedmiot dynamiki      Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności  między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą  dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były  słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy...