Prawo wekslowe - strona 2

Indos.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

cesji (art. 20 Prawo wekslowe). Cesja nie równa się indos. Przy indosie nie działa zasada nemo plus...

Polski kodeks handlowy 1934

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

by komplementarny wobec kodeksu zobowi za 1924 prawo wekslowe i czekowe 1924 prawo o domach sk adowych sprawy...

Wzór pisma-Deklaracja wekslowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy...

Weksel in blanco - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

on wszystkich elementów wymaganych przez Prawo wekslowe. Niepełność weksla jest w tym wypadku całkowicie zamierzona...

Weksle - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

. Jest papierem wartościowym sporządzanym w formie ściśle określonej w przepisach ustawy prawo wekslowe. Zawiera...

Weksle - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

międzynarodowych dotyczących: wprowadzenia przez sygnatariuszy na swych terytoriach jednolitego prawa wekslowego...

Gałęzie prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

administracyjne prawo finansowe prawo cywilne prawo rodzinne prawo handlowe prawo wekslowe i czekowe prawo pracy...