Prawo prasowe - strona 3

Zadośćuczynienie za krzywdę.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

- śmierć osoby bliskiej). Sytuacje pozakodeksowe, np. Prawo prasowe, kpk, ustawa o prawach pacjenta...

Podział źródeł informacji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kasprzyszak
 • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2415

był bardziej interesujący? Np. human story, statystyki, badania. Art. 12 prawa prasowego: rozmówca może zastrzec swoje dane...

Rozbrat z prawdą i obiektywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

udokumentowany źródłowo. Prawo prasowe nie pozwala na ujawnienie informatora. Opracowanie i montaż materiałów...

Właściwość rzeczowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych; 3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 4) o prawa...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

SPIRYTUSU ( z 22.04.1969 ), - USTAWA O SUBSTANCJACH TRUJĄCYCH ( z 21.05.1963 ), - PRAWO PRASOWE...