Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 147

Biznes plan - Cooler sp. z o.o.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

11. Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe wypadkowe): 295,25 x 2 = 590,50zł 12...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

istniejącą poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników. Są one wg prawa wspólnotowego i krajowego jednym...

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

Analiza Analiza Analiza Analiza rynku konkurencji warunków techniczno- finansowa społeczno - ekonomiczna...

Wykłady z mikroprzedsiębiorczości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Dominik Kowal
 • Mikroprzedsiębiorczość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3633

intelektualny – odpowiednie warunki rozwoju Rozwój społeczno-gospodarczy Filary – kreowanie gospodarki bez...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

, które nie są objęte żadnym systemem ubezpieczeń Termin "wykluczenie społeczne" po raz pierwszy wystąpił w oficjalnym...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą...