Prawa pokrewne - strona 4

Zagadnienia do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

i prawa pokrewne oraz ich podmioty 4. Czas trwania prac autorskich i pokrewnych 5. Ochrona osobistych praw...

Przepisy przejściowe i końcowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie obejmują praw pokrewnych, chyba...

Autorskie prawa majątkowe - Egzekucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy użyciu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 - są obowiązani...

Zdrowie publiczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych...

Prawo autorskie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Najczęściej spotykane utwory: Wyrażane słowem, symbolami matematycznymi...

Systemy praw autorskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

do wydawania aktów wykonawczych 3)ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -projekt...