Pozwolenie na budowę - strona 33

Bierne operacje bankowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

pozwolenia na budowę oraz uciążliwości proceduralno- terminowe związane z ustanowieniem hipoteki. Zamiana...

Podstawy teoretyczne prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

w państwie, prawa i obowiązki obywateli.   - prawo administracyjne: Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie...

PRAWO CYWILNE - RZECZOWE

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

opracowanie 1. Pojęcie prawa rzeczowego a) w znaczeniu przedmiotowym – zespół przepisów, które regulują formy prawa korzystania z rzeczy, przybierające postać podmiotowych praw rzeczowych; jest źródłem prawa regulującego problematykę podmiotowych praw rzeczowych nabycia i utraty, treści i ochro...

Postępowanie administracyjne, notatki

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r., ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zakres obowiązywania. Art. 1.  Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie...

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 5803

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...