Pozostałe koszty operacyjne - strona 26

Podatki i koszty

  • System podatkowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

trwałego, otrzymane odszkodowania, odpisane zobowiązanie przedawnione, dotacje, a suma pozostałych kosztów...

Finanse przedsiebiorstw definicje

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja...